onblur nedir?

onkeydown nedir? "onkeydown", HTML ve JavaScript'te bir olay işleyicisi (event handler) olarak kullanılan bir özelliktir. Bir klavye tuşu aşağı doğru basıldığında, bu olay tetiklenir ve belirli bir JavaScript işlevinin çalıştırılmasını sağlar.


Örneğin, bir web sayfasında bir metin kutusu varsa ve kullanıcının bir tuşa basarak bir karakter girmesi gerekiyorsa, "onkeydown" özelliği kullanılarak bu tuşun tanınması ve karakterin metin kutusuna eklenmesi sağlanabilir.


Ayrıca, "onkeydown" özelliği, belirli bir klavye tuşuna basıldığında belirli bir eylem gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, "Enter" tuşuna basıldığında formun gönderilmesi veya başka bir işlevin çağrılması gibi.

Yorumlar