onblur nedir?

onmouseout nedir?


 "onmouseout" bir HTML olayıdır ve bir öğenin üzerindeki fare imleci çıkışında gerçekleşir. Bu olay, bir web sayfasında dinamik davranışlar oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, fare imleci bir resmin üzerinden çıktığında, resmin rengi veya konumu değiştirilebilir.


HTML'de "onmouseout" olayı, "onmouseover" olayı ile birlikte kullanılabilir. "onmouseover" olayı, fare imleci bir öğenin üzerine geldiğinde gerçekleşir ve "onmouseout" olayı, fare imleci öğenin sınırları dışına çıktığında gerçekleşir. Bu iki olay bir araya geldiğinde, bir web sayfasında interaktif öğeler yaratmak için kullanılabilirler.


"onmouseout" kelimesinin kökeni, "out" (dışarı) ve "mouse" (fare) kelimelerinden gelir. Bu olay, ilk kez HTML 4.01 spesifikasyonunda tanıtılmıştır ve o zamandan beri web geliştiricileri tarafından sıkça kullanılmaktadır.


Özetle, "onmouseout" olayı bir web sayfasında fare imleci öğenin sınırları dışına çıktığında gerçekleşir. Bu olay, web sayfalarında dinamik davranışlar oluşturmak için kullanılabilir ve HTML'de "onmouseover" olayı ile birlikte kullanılabilir.

Yorumlar